• tel. +48 570 632 500
  • 6:30 - 18:00
  • ul. Armii Poznań 62, 62-020 Swarzędz

Co na wyróżnia?

Indywidualizacja pracy z dzieckiem to nasze podstawowe założenia.

W ”Planecie Wyobraźni ” dzieci mają możliwość  rozwoju  w sposób samodzielny, kreatywny, innowacyjny i badawczy.

Stawiamy na nowoczesną edukację dlatego jako pierwsi w województwie wielkopolskim wprowadzamy zajęcia Superminds Academy kids polegające na nauczani matematyki mentalnej w języku angielskim z elementami języka japońskiego, połączone z eksperymentami fizyko-chemicznymi.

Realizujemy podstawę programową poprzez pracę metodami aktywizującymi oraz elementami edukacji alternatywnych w tym:

Planu Daltońskiego – koncepcja polegająca na wdrażaniu do samodzielności w działaniu, podejmowaniu inicjatyw i odpowiedzialności za swoją pracę a także rozwijająca umiejętność współpracy. Trzy zasady daltońskie to: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca.

Pedagogiki Celestyna Freineta – koncepcja pedagogiczna oparta na specyficznych technikach pracy pedagogicznej (techniki swobodnej ekspresji artystycznej, techniki kształtowania samodzielności, techniki służące kształtowaniu zdolności językowych).

Zapraszamy do kontaktu