• tel. +48 570 632 500
  • 6:30 - 18:00
  • ul. Armii Poznań 62, 62-020 Swarzędz

Oferta

Zapraszamy dzieci w wielu 2,5 – 6 lat.

Oferujemy i  gwarantujemy realizację podstawy programowej, w tym elementy Planu Daltońskiego, Pedagogiki Celestyna Freineta, Metody Projektów, Metody Klanzy, techniki multimedialne oraz metody aktywizujące.

Zapewniamy zajęcia polisensoryczne – 1 x w miesiącu(działamy wszystkim zmysłami), zajęcia sensoryczne – 1x w tygodniu, Superminds Academy Kids, 3 x język angielski, zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, logopedię, rytmikę, opiekę psychologa, warsztaty kulinarne.

Organizujemy koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty na terenie przedszkola.

ZAJĘCIA DODATKOWE

W przedszkolu dostępne są zajęcia dodatkowo płatne : taniec, zajęcia sportowe, judo, logopedia,  joga.

Organizujemy wycieczki i wyjazdy do teatru, które także są dodatkowo płatne.

Kadra

Nauczyciel od razu po rodzicu pełni bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka.
Nasza kadra składała się wyłącznie z osób cierpliwych, życzliwych, wyrozumiałych i pełnych ciepła.
W swojej pracy aktywnie wdrażają innowacyjne metody nauczania i dbają o indywidualizm każdego dziecka.

Opłaty

CZESNE 

Kwota czesnego miesiącCzas pobytu dzieckaDzienne wyżywienie

4 lub 3 posiłki

600 zł6.30 – 18.0017 zł
500 zł6.30– 15.0016 zł

RABATY

Rabat za drugie dziecko w żłobku lub przedszkolu  „Planeta Wyobraźni” – 25 %, rabat za trzecie dziecko  – 50 %.

WYŻYWIENIE

Dodatkowo naliczana jest opłata za wyżywienie:

17 zł   – 4 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek )

16 zł – 3 posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad,)

Dzienna kwota za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka.

URLOPOWANIE

W przypadku czasowej niezdolności dziecka do pobytu w Przedszkolu, która trwa powyżej miesiąca, po uprzednim poinformowaniu Przedszkola o takiej niezdolności, czesne ulega obniżeniu o 50 %. Czesne nie ulega obniżeniu w przypadku gdy przerwa w uczęszczaniu dziecka do Przedszkola nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego.

WPISOWE i inne dodatkowe opłaty

Przy zapisie dziecka pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, w wysokości 300 zł, zawierająca ubezpieczenie NNW w pierwszym roku pobytu dziecka w przedszkolu.

Dodatkowo dwa razy w roku (wrzesień i luty) pobierana jest opłata w wysokości 110 zł, z której pokrywane są koszty materiałów plastycznych i prezentów okolicznościowych.

Rekrutacja

Rekrutacja TRWA i odbywa się cały rok. Zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego 570 632 500 lub do wizyty w przedszkolu

Plan dnia

6.30 – 7.30 – przybycie dzieci do przedszkola, zabawy swobodne, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju

7.30 – 7.45 – Ćwiczenia poranne

7.45 – 8:00 Czynności higieniczno-porządkowe oraz przygotowanie do śniadania

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.15 Zajęcia dydaktyczne ( programowe i dodatkowe), zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze

10.15 – 10.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do drugiego śniadania.

10.30 – 11.00 – II śniadanie

11.00 – 11:45 zajęcia ( programowe i dodatkowe), gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, spacer, zabawy relaksacyjne

11:45 – 12.00 – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

12.00 – 13.30 – obiad dwudaniowy

12:30 – 14:00 – odpoczynek, drzemka (grupa Maluszków)

14:00 – 15:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

15.00 – 15:30 Czynności higieniczno-porządkowe oraz przygotowanie do podwieczorku.

15:30 – 16:30 II Podwieczorek

16:30 – 18:00 Zabawa dowolna, prace porządkowe w sali. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Adaptacja

Chcielibyśmy ułatwić ten niezwykle trudny proces adaptacji zarówno Rodzicom jak i dzieciom 🙂

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 2,5- 4 lat.

 

Zapraszamy do kontaktu 570632500

Zapraszamy do kontaktu