• tel. +48 570 632 500
  • 6:30 - 18:00
  • ul. Armii Poznań 62, 62-020 Swarzędz

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że:

  1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej jest Przedszkole i Żłobek „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu przy ul. Armii Poznań, 62-020 Swarzędz, prowadzone przez [A plus A s.c. ul. Kleszczewska 3, 63-004 Tulce].
  1. Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki, a także na podstawie dobrowolnej zgody. Podstawa prawna przetwarzania to obowiązek prawny wynikający z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy prawo oświatowe wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO), a także na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)
  1. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym dziecko będzie zapisane do Przedszkola, a następnie do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń lub przez okres wskazany przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu jej wycofania.
  1. Pana/Pani dane osobowe będą przekazane instytucjom nadzorującym pracę Przedszkola, a także podmiotom, które świadczą na rzecz Przedszkola usługi takie jak obsługę finansową, obsługę prawną, obsługę informatyczną, dostawców hostingu i oprogramowania, firmom audytorskim i innym podmiotom, dla których dostęp do Pana/Pani danych może być konieczny. Ponadto w przypadku udzielenia zgody dane osobowe będą umieszczane na stronie internetowej, profilu facebook Przedszkola i innych mediach społecznościach.
  1. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania Pana/Pani danych osobowych.
  1. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO. Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez jakichkolwiek negatywnych skutków, co nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania danych osobowych

Zapraszamy do kontaktu